Boliglån
Et gratis verktøy for å få
oversikt over lån og kostnader

Bli kvitt dyre lån ved å ta et omstartslån – søk om omstartslån gjennom Zen Finans

Omstartslån er et annet ord for refinansiering med sikkerhet i bolig. Zen Finans samarbeider med flere banker og har hjulpet flere hundre familier med å samle betalingsanmerkninger, inkasso og annen gjeld med et omstartslån. Kort fortalt ligger betydningen i selve ordet – En ny start med et nytt lån. I denne artikkelen skal vi forklare mer om omstartslån og hvordan prosessen med å søke et omstartslån foregår.
Zen Finans ikke tar betalt for å hjelpe deg med å søke omstartslån og kan innhente tilbud fra flere banker helt uforpliktende.

Hva er et omstartslån?

Alle lån kommer med renter. Dette er ganske enkelt kostnaden av lånet over tid. Et kjent fenomen er at mindre lån, slik som for eksempel forbrukslån, vil ha en større rente enn store lån, slik som boliglån. Dersom du har mange forbrukslån, og muligens også betalingsanmerkninger med pågående inkassosaker, så kan løsningen på problemet være et omstartslån. Et omstartslån er et lån med sikkerhet i bolig som vil redusere de månedlige kostnadene dine og gi deg kontrollen tilbake.

Refinansiering av gjeld til et såkalt omstartslån bør være en prioritet for din privatøkonomi dersom du kjenner deg igjen i ovennevnte. Et omstartlån er heller ikke noe nytt, men er beskrevet med et annet ord enn refinansiering. Enkelt og greit kan nemlig samle alle dine lån, til og med forbrukslån, sammen i et lån med sikkerhet i bolig. På denne måten får du en ny start på økonomien ved å slette tidligere historikk og gjeld. 

Refinansiering av gjeld til et omstartslån

Et omstartslån lar deg få orden i din økonomi gjennom refinansiering av gjeld til et lån med sikkerhet i bolig. I praksis vil banken eller långiveren her samle sammen all din tidligere gjeld i ett enkelt lån, der du kan bruke det nye lånet til å nedbetale det gamle. Når du søker et omstartslån så vil banken i de fleste tilfeller også flytte boliglånet ditt sammen med ekstern gjeld over i et nytt lån. Det er derfor det også har fått navnet omstartslån.

Å benytte lånte penger med en lavere total rente gir deg i mange tilfeller en enorm økonomisk gevinst dersom du bruker disse for å nedbetale gjeld med rente på 20% for eksempel. Dessuten er det mer oversiktlig å ha ett stort lån, fremfor smålån som er uforutsigbare i sine kostnader hver måned. 

Den beste fordelen med refinansiering til et lån med sikkerhet i bolig er mest sannsynlig at en her også kan ha betalingsanmerkninger og inkassosaker pågående. Ofte føler en seg håpløs i disse situasjonene, men et omstartslån gir deg nettopp det som loves i navnet – nemlig en omstart. I Zen Finans er det veiledere som kan fortelle deg mer om hvordan et lån med sikkerhet i bolig fungerer.

Hvordan får du et omstartslån?

De fleste banker som tilbyr omstartslån er typiske spesialbanker. Dersom du ønsker å slette tidligere historikk og samtidig fjerne inkasso og/eller betalingsanmerkninger må du derfor søke hos speisalbanker. Spesialbankene har også visse krav for å innvilge omstartslån. For å få tilbud om en ny start gjennom omstartslån må du ha følgende:

  • Eie egen bolig eller stille med sikkerhet i annen eiendom
  • Ha inntil 85% ledig sikkerhet i eiendommen
  • Gjelden kan ikke overstige 5x husholdningens inntekt
  • E-takst på eiendommen som skal stilles som sikkerhet
  • Vise til og dokumentere inntekt

Zen Finans hjelper deg med å få oversikt over alle krav bankene stiller. I tillegg hjelper de til med å få oversikt over gjelden sammen med deg. Som oftest hjelper bankene deg ut én gang med å få et omstartslån. Derfor er det viktig at gjelden som refinansierer kommer frem riktig til banken.

Hvordan søker du om et omstartslån?

For å få et omstartslån kan du søke gjennom å fylle ut en enkel lånesøknad. Med dette lånet er det lurt å gå gjennom et agentselskap som Zen Finans for å få det beste tilbudet.

Når du har sendt en søknad så vil vi gå gjennom denne sammen med deg for å se om du oppfyller kravene for å få et omstartslån. Dersom dette er tilfellet vil vi hjelpe deg med å få en verdivurdering eller en e-takst av eiendommen din slik at bankene kan vurdere hvor mye ledig sikkerhet det er i boligen som stilles. Når bankene har dette klart, vil det sende ut en fullmakt for innhenting av restgjeld med riktige beløp. Først når de har mottatt informasjon om hva totalen på omstartslånet blir vil de tinglyse pant i eiendommen på størrelse med ditt nye boliglån.

Dersom du går videre med dette vil du måtte signere tinglysningsdokumentet og lånedokumentet før ditt nye lån utbetales. Bankene vil betale ned kreditorene direkte slik at du slipper byrden med å innfri dette selv.

Omstartslån uten sikkerhet

Det er også et alternativ å ta opp et omstartslån uten sikkerhet. Dette kan for eksempel være aktuelt om boligen ikke holder en høy nok verdi for bankens del. I det tilfellet en ønsker omstartslån uten sikkerhet, så vil banken eller långiveren kreve at en ikke har noen betalingsanmerkninger, samt en årlig minimumsinntekt.

Merk at omstartslån uten sikkerhet alltid vil ha en høyere rentesats, da dette er mer risikofylt for banken. Naturligvis vil banken anse det som mindre risikofylt dersom de gir deg et lån med sikkerhet i bolig for eksempel som en garanti, dersom en ikke skulle opprettholde låneavtalen.

Omstartslån med sikkerhet i bolig bedrer økonomien

Dersom en har støtt på gjeldsproblemer, slik som betalingsanmerkninger eller inkassosaker, så er det lett å miste motet. Refinansiering av lån med sikkerhet i bolig bedrer derimot økonomien raskt, gjennom for eksempel et omstartslån. Er du her i stand til refinansiering til et lån med sikkerhet i bolig, så kan du spare store beløp hver eneste måned. 

Først og fremst er dette et viktig steg for å få ned de totale rentebelastningene. Dersom en har flere forskjellige forbrukslån, så vil hvert enkelt lån holde en høy rentesats. Samlet sammen i ett stort omstartslån, så vil renten reduseres betraktelig. Som nevnt, om du får et lån med sikkerhet i bolig, så vil renten reduseres ytterligere. 

Det er uansett smart å velge et omstartslån som samler alle dine lån inn i boliglånet. Zen Finans kan hjelpe deg med denne refinansieringen, og alt du trenger å gjøre er å fylle ut en uforpliktende søknad så vil en av våre veiledere presentere dine muligheter.

Omstartslån med sikkerhet i bolig bedrer økonomien

Et omstartslån går gjerne til nedbetaling av dyr gjeld, inkasso og betalingsanmerkninger. Derfor vil også naturligvis rentene på et omstartslån være høyere. Når du får hjelp av banken med et omstartslån så vil de typiske rentene være på 4% - 10% avhening av størrelsen på lånet og din økonomi ellers.

Selv om renten kan virke litt høy er det viktig å huske på at de fleste sparer svært mye penger på å betale ned gjelden i et omstartslån enn å ha flere kreditorer, inkasso og betalingsanmerkninger. Med et omstartslån får du samlet all gjeld inn i ett boliglån og betaler dermed et lavere månedlig terminbeløp enn om du hadde betalt forskjellige renter til flere kreditorer.

I tilfeller der bankene innvilger et omstartslån tar også bankene et etableringsgebyr. Etableringsgebyret ligger på ca 2% - 4% av lånets størrelse. Dette etableringsgebyret tar bankene for å hjelpe deg med å nedbetale den misligholdte gjelden. Det er ingen bindingstid på disse lånene, og du kan dermed refinansiere til en tradisjonell bank så snart som inkassokravene og betalingsanmerkningene er slettet. Bankene tar derfor dette gebyret for å friskmelde økonomien din.

Ønsker du å vite mer om omstartslån kan du lese mer om dette på nettsidene om omstartslån eller refinansiering av boliglån.

Laanekalkulator.no gir deg oversikt over total kostnad på lånet, renter og gebyr, effektiv rente, samt nedbetalingsplan. Vi kan vise for både annuitetslån og serielån.
Cookies på laanekalkulator.no