Kredittkort
Et gratis verktøy for å få
oversikt over lån og kostnader

Kredittkort

Kredittkort bør være 100% gebyrfritt, og kunne brukes alle steder som aksepterer vanlige bankkort, også dagligvareforretninger. Det finnes flere korttilbydere som kan gi deg inntil 50.000,- i kreditt på kortet.

Laanekalkulator.no gir deg oversikt over total kostnad på lånet, renter og gebyr, effektiv rente, samt nedbetalingsplan. Vi kan vise for både annuitetslån og serielån.
Cookies på laanekalkulator.no

Laanekalkulator.no gir deg oversikt over total kostnad på lånet, renter og gebyr, effektiv rente, samt nedbetalingsplan. Vi kan vise for både annuitetslån og serielån.
Cookies på laanekalkulator.no