Kredittkort
Et gratis verktøy for å få
oversikt over lån og kostnader

Kredittkort

Kredittkort bør være 100% gebyrfritt, og kunne brukes alle steder som aksepterer vanlige bankkort, også dagligvareforretninger. Det finnes flere korttilbydere som kan gi deg inntil 50.000,- i kreditt på kortet.

Laanekalkulator.no gir deg oversikt over total kostnad på lånet, renter og gebyr, effektiv rente, samt nedbetalingsplan. Vi kan vise for både annuitetslån og serielån.
Cookies på laanekalkulator.no