Refinansiering
Et gratis verktøy for å få
oversikt over lån og kostnader

Refinansiering

Om man stadig tar opp nye lån, så er det enkelt å miste kontrollen over hvor mye gjeld man faktisk har. I slike situasjoner kan det være lurt å undersøke hvilke muligheter man har i forbindelse med refinansiering.

Refinansiering går ut på at man tar opp et nytt og større lån der hensikten er å innfri og samle alle de forskjellige smålånene man har. Man samler med andre ord gjelden sin, og dermed har man kun ett lån og én bank å forholde seg til.

Det er mange fordeler ved refinansiering

Dersom refinansiering er et tema, så hører man ofte at det å gjøre det vil ha mange fordeler. Det vil være fordelaktig for de aller fleste. Men det dukker gjerne opp flere spørsmål i forbindelse med dette, og et av dem er: Hvorfor bør man refinansiere?

Det finnes mange gode grunner til hvorfor man bør vurdere å refinansiere dersom man har behov for det, og her er noen av dem:

 • Man får (som nevnt) innfridd alle smålånene man har. I stedet for å ha 5-10 forskjellige smålån, så har du kun ett lån i én bank. Dette i seg selv vil gjøre din økonomiske situasjon mye mer oversiktlig, og det blir enklere å håndtere.
 • Når man har lån i banken, så må man betale renter. Det gjelder uansett hvor stort eller lite lånet er. La oss så si at du har lån i 5 forskjellige banker, da må du betale 5 x rentekostnader og dette er kostnader som vil variere uavhengig av hverandre.
 • Ved å ha kun ett stort lån, unngår du ikke bare å måtte betale unødvendig mye renter. Du slipper også å betale eventuelle gebyrer som terminbeløp, etableringsgebyr og omkostninger mer enn en gang (eller mer enn nødvendig).
 • Når man samler alle smålånene sine i ett stort lån, så sies det at man tar opp et refinansieringslån. Det er nok ganske innlysende at det å ha ett lån er billigere enn å ha mange forskjellige lån. Med ett lån vil du totalt sett betale mindre i måneden.
 • Forskjellige banker opererer med ulike nedbetalingsplaner. Om man betaler ned et lån over 5 år, vil det ta så 5 år før du kan begynne på det neste. Nedbetalingstiden for et samlet refinansieringlån ligger vanligvis på mellom 1-15 år, så det vil ta kortere tid.
 • Siden et refinansieringslån går til å innfri smålån som kanskje har ført til at det står betalingsanmerkninger registrert i ditt navn, så vil et slikt lån gjøre at betalingsanmerkningene forsvinner.

Man kan refinansiere forskjellige typer gjeld

Økonomi er noe folk flest har forskjellige forhold til. Mens noen mennesker har mange millioner i gjeld (som følge av for eksempel et boligkjøp) og likevel klarer å holde orden på økonomien, så finnes det også mennesker som ikke klarer å håndtere dette like godt.

Det fungerer også slik at folk bruker penger på forskjellige ting, og tilegner forskjellige investeringer ulik verdi. Noen mennesker har gjeld som følge av uforutsette omstendigheter som en lekkasje i taket, mens andre har gjeld fordi de kjøper nye ting hele tiden.

Økonomiske problemer kan altså være et resultat av både planlagte og uforutsette hendelser, og det finnes mange eksempler på hver av dem. Planlagte situasjoner kan være å ta opp bolig- eller billån, mens annet kan være at regningsbunken har vokst seg litt for høy.

I likhet med at det finnes forskjellige typer lån, så finnes det også forskjellige former for refinansiering. På dagens bankmarked finnes det mange banker som ønsker å hjelpe deg med å refinansiere forskjellige typer gjeld.

Å refinansiere med betalingsanmerkning

Norske finansmyndigheter har pålagt alle norske banker å gjøre kredittsjekk av de som leverer inn en lånesøknad hos dem. Dersom kredittsjekken viser at du har en eller flere betalingsanmerkninger registrert i ditt navn, så er sannsynligheten for avslag mye større.

Det er generelt sett svært risikofylt for banken å låne store pengesummer til folk. Derfor er kredittsjekken avgjørende for de fleste banker, siden det gir dem en pekepinn på om du er en pålitelig betaler eller ikke. De fleste banker ønsker kun å låne penger til pålitelige folk.

Som nevnt er det ikke slik at alt håp er ute dersom du har klart å pådra deg en eller flere betalingsanmerkninger. For i 2021 finnes det også banker som velger å vektlegge andre faktorer enn hvordan du har håndtert økonomiske utfordringer på tidligere tidspunkt.

Du kan altså refinansiere selv om du har betalingsanmerkning. Dette er en form for lån med sikkerhet, altså sikkerhet i form av egen bolig eller annen eiendom. I tillegg må du som regel oppfylle krav i forbindelse med ledig verdi og det å ha skattepliktig inntekt.

Å refinansiere med inkasso

Har du inkasso? Det betyr i så fall at de økonomiske problemene dine ikke har resultert i en betalingsanmerkning enda. Likevel er inkasso noe som likestilles med betalingsanmerkninger hos tradisjonelle banker, og som kan gjøre det vanskelig å få innvilget en lånesøknad.

Når man kjøper noe eller benytter seg av en tjeneste, så må man betale det man skylder. Generelt sett vil man få et par betalingspåminnelser (også kalt purring), før saken sendes til et inkassoselskap. Det er neste steg i prosessen, og de vil også prøve å få deg til å betale.

I en tradisjonell prosess er inkasso steget før betalingskravet ditt havner på bordet til namsmannen, og det er vanligvis her det vil bli registrert en betalingsanmerkning i ditt navn, om du fortsatt ikke betaler etter gjentatte betalingspåminnelser.

Når det gjelder mulighetene for å få innvilget en lånesøknad, så er inkassosaker ofte likestilt med betalingsanmerkninger i de tradisjonelle bankene. Men det betyr også at det finnes andre alternativer om banken sier nei, men du må kunne oppfylle kravene de stiller.

Å refinansiere boliglån

Det er også mulig å gjøre endringer på et lån man allerede har i banken. Et eksempel på dette er å refinansiere boliglån, og dette er noe som kan være aktuelt i flere forskjellige situasjoner. Noen eksempler på refinansiering av boliglån kan være:

 • Du har lyst til å slå sammen flere lån til ett
 • Du ønsker å betale mindre renter
 • Du har havnet i en situasjon hvor opplåning er nødvendig

For å slå sammen flere lån til ett

La oss si at du har både boliglån og et mindre billån i en bank. Gjennom refinansiering kan disse to lånene slås sammen til et felles lån, dersom totalsummen på dem utgjør 85 % av boligverdien din.

I forbindelse med dette vil refinansiering gi deg bedre lånebetingelser. Da vil du kunne dra nytte av de typiske fordelene ved refinansiering, som dreier seg om kortere nedbetalingstid og det å betale rentekostnader på kun ett lån i stedet for to.

For å betale mindre renter

Refinansiering av boliglån kan også være aktuelt dersom du har opplevd en verdiøkning i forbindelse med boligen din. Da kan det hende at banken aksepterer en lånesøknad som gir deg bedre lånebetingelser, så lenge det ikke er en stor risiko for dem.

Denne formen for refinansiering kan også være en mulighet dersom det begynner å bli noen år siden du tok opp boliglånet i banken. Jo lenger det er siden du inngikk en avtale med banken, jo mer av lånet er nedbetalt, noe som fører til en lavere belåningsgrad.

En generell huskeregel her, er at rentekostnadene bestemmes ut i fra størrelsen på lånet ditt. Det vil si at dersom du har betalt ned jevnt og trutt i 10-15 år, så vil ikke banken pålegge deg like høye rentekostnader fra deg i et eventuelt refinansieringslån.

For å øke lånet - opplåning

Når man allerede har et boliglån er det en reell mulighet for at man havner i en situasjon hvor det kan være aktuelt å spørre banken om å øke lånesummen. Et annet ord for dette er opplåning.

Det finnes mange eksempler på situasjoner hvor opplåning kan være aktuelt, som for eksempel oppussing eller andre investeringer i forbindelse med boligen som lånet fra banken var med på å finansiere.

Også i forbindelse med denne formen for refinansiering er det slik at du er nødt til å oppfylle kravene som hver enkelt bank stiller, for å få innvilget lånesøknaden din.

Å refinansiere med billån

Bil (og andre kjøretøy) er noe folk flest har forskjellige forhold til. Mens noen kjøper nye biler med jevne mellomrom, så finnes det også mennesker som går gjennom livet ved å kjøpe kun en bil. Det finnes også mennesker som ikke kjøper bil i det hele tatt.

Men dersom du skal investere i bil, så er det vanlig å sende en lånesøknad til banken vedrørende et lån som skal hjelpe deg å finansiere denne investeringen. I forbindelse med et slikt lån, er det vanlig at banken tar pant i bilen. Det vil si at selve bilen er sikkerhet for lånet.

Se så for deg at det går et par eller noen år, og plutselig har livssituasjonen din endret seg eller du rett og slett bare har lyst på en ny bil. Da er det teoretisk sett mulig for deg å refinansiere billånet ditt. Som låntaker må du oppfylle den enkelte bankens krav, deriblant:

 • Om det forrige billånet stod i ditt navn, så må det refinansierte billånet også stå i ditt navn.
 • Det nye billånet må være til samme verdi som det gamle billånet.
 • Det nye billånet erstatter og trer inn i det gamle billånets sted. Det vil si at banken setter den samme innfrielsesdatoen for det nye lånet ditt som datoen du hadde på det gamle lånet.
 • Verdien på din nye bil må være lik verdien på din gamle bil, siden banken skal kunne ta like mye pant i det nye kjøretøyet som de hadde i det gamle.

Men det finnes alternativer som gjør det mulig å «unnslippe» disse kravene. Dersom du har et billån uten sikkerhet (uten pant i bilen), så trenger du ikke å oppfylle disse kravene. Da kan du refinansiere billånet ditt som du vil. Eventuelt kan du bake billånet inn i boliglånet.

Å refinansiere med forbrukslån

Når man snakker om smålån, så er dette ofte et annet begrep for forbrukslån. Dersom man skal være helt nøyaktig, så er det forbrukslån banken som regel innvilger når folk i økonomiske kniper henvender seg til dem.

Som smålån – eller forbrukslån – så kjennetegnes denne typen lån av høye rentekostnader og generelt dårlige betingelser. Likevel er det slik at dette fremstår som et godt alternativ når man først står i en situasjon som gjør økonomien litt vanskelig.

Denne formen for refinansiering kan være en god idé for veldig mange mennesker som sliter med å holde hodet over vann i forbindelse med økonomi. Men når det er sagt, så kan forbrukslån være mye mer enn bare forbrukslån, så et slikt lån kan være aktuelt for flere:

 • Dersom du har tatt opp forbrukslån hos flere forskjellige banker.
 • Om du har benyttet deg av et eller flere kredittkort den siste tiden, og har utestående gjeld i forbindelse med dette.
 • Om du har benyttet deg av muligheten til å dele opp fakturaene dine (også kalt delbetaling, fra tidligere avbetaling).
 • Eventuelt om du har refinansiert gjelden din, og at det begynner å bli en stund siden du gjorde dette.

Som nevnt så vil det være flere fordeler med denne formen for refinansiering. Da sørger långiveren din for at de andre smålånene blir innfridd og at din økonomiske situasjon generelt blir mye ryddigere.

Å refinansiere med kredittkort

Det kan være mange grunner til at man velger å dra kredittkortet. Av og til strekker ikke den månedlige lønningen til, og da kan føles trygt å ha et kredittkort å lene seg på. Noen bruker det imidlertid som om det skulle være et vanlig bankkort, og det kan fort by på problemer.

Mens noen bruker kredittkort til å skaffe mat på bordet til familien på 5, så finnes det noen som bruker det fordi tanken på å spare penger til en ny flatskjerm-TV ikke er så fristende. For det å spare penger tar jo så lang tid, og det er akkurat nå man har lyst på ny TV – ikke sant?

Uansett hva du har betalt for med kredittkort, så spiller du et farlig spill. Dersom du har et kredittkort i lommeboken – til nødstilfeller – er det viktig at du har tungen rett i munnen. For når først snøballen har begynt å rulle, så kan det være veldig vanskelig å få stoppet den.

Kredittkort kjennetegnes – i likhet med forbrukslån og lignende – av et stort månedlig avdrag, høye rentekostnader og eventuelle gebyrer dersom du ikke passer på å betale i tide. Refinansiering av kredittkort vil generelt sett gi deg bedre betingelser.

Å refinansiere med tvangssalg

Refinansiering i forbindelse med tvangssalg av bolig kan illustreres med et eksempel – å ta opp et boliglån. Den vanligste formen for boliglån er lån med sikkerhet i bolig, altså at man stiller den aktuelle boligen som sikkerhet for lånet.

Når man stiller boligen som sikkerhet for lånet, så betyr det at låntaker gir långiver (som f.eks banken) tillatelse til å ta pant i boligen din. Det vil si at dersom du en dag ikke kan betale det du skylder lenger, så kan långiveren begjære boligen tvangssolgt.

Dette er en veldig vanskelig situasjon, og vi skjønner at det kan være litt vanskelig å vite hva man skal gjøre dersom man havner i en slik situasjon. Det er imidlertid ikke like vrient som det kan se ut som ved første øyekast, for det er mye du kan gjøre for å forhindre prosessen:

 • Dersom du har fått beskjed om at en långiver/kreditor har begjært boligen tvangssolgt, så bør du imidlertid ta kontakt med den aktuelle långiveren for å få bedre oversikt over situasjonen, nærmere bestemt størrelsen på pengekravet.
 • I noen få tilfeller kan det hende at det hele dreier seg om en stor misforståelse, og da må du i så fall være i stand til å bevise at du har betalt dem pengene du skylder. Denne dokumentasjonen skal sendes til namsmannen.
 • Om du ikke har betalt det du skylder, så bør du undersøke hvilke muligheter du har i forbindelse med å innfri pengekravet – på egen hånd – etter at du har snakket med långiver/kreditor.
 • Dersom du ikke har noen sparepenger liggende, så bør du alltid be om utsettelse av tvangssalg. Selv om tvangssalg av bolig ikke er noe som skjer over natten, så vil det bidra til å gi deg litt bedre tid til å komme opp med en løsning på problemet.
 • Den enkleste måten å forhindre et tvangssalg på, er å ta kontakt med en eller flere banker for å forhøre deg om muligheten for å få et refinansieringslån. Selv om det kan være vanskelig i noen banker, så finnes det også flere banker som kan hjelpe deg.

Også i denne sammenhengen går refinansiering ut på å samle sammen den totale gjelden i et eneste stort lån. Ved å ta opp et nytt lån, vil hver enkelt långiver/kreditor som du skylder penger til få pengekravene sine innfridd og kravet om tvangssalg vil dermed falle bort.

Å refinansiere med gjeldsproblemer

Dersom du har en eller annen form for økonomiske utfordringer, så er det veldig vanlig å omtale dette som gjeldsproblemer. Gjeldsproblemer er noe som omhandler økonomiske utfordringer som inkasso, betalingsanmerkninger og lignende.

I likhet med prosessen som utspiller seg før du offisielt sett registreres med gjeldsproblemer, så er det mye man kan prøve før refinansiering anses som et alternativ. Hvilke alternativer du har vil variere med utgangspunkt i størrelsen på gjelden din.

Om det er en ting vi i hvert fall vet, så er det at det ikke hjelper å skyve gjeldsproblemene sine under et teppe (med andre ord- prøver å ikke snakke om det). Selv om du gjør det, så betyr det ikke at gjeldsproblemene forsvinner. I stedet blir de bare større og verre.

I stedet for å ignorere det, er det mye bedre å brette opp ermene og ta tyren med hornene i samme øyeblikk som man blir klar over at det har oppstått et problem. Dette vil inkludere blant annet:

 • Skaffe seg oversikt over den økonomiske situasjonen man står i (inkludert inntekter og utgifter)
 • Bruke det man finner ut til å sette opp et realistisk budsjett som man skal følge i en tid fremover.
 • Les deg gjerne opp på hvilke rettigheter og lignende du har i en slik situasjon.
 • Ta direkte kontakt med kreditorene og prøve å komme frem til en løsning i samarbeid med dem. Også her er det viktig å være realistisk. Ikke lov dem noe du vet at du ikke har muligheten til å innfri, for det vil bare gjøre det verre.
 • Dersom ikke noe av det vi har nevnt ovenfor fører noen vei, så kan det være en god idé å søke hjelp, gjennom for eksempel refinansiering. Dette kan du naturligvis gjøre på hvilket som helst punkt i denne prosessen.

Å refinansiere omstartslån

Et annet ord for refinansieringslån er omstartslån. Bakgrunnen for dette begrepet er at hensikten med dette er å gi låntaker en ny økonomisk start, som skal ha en positiv innvirkning på livet til vedkommende.

Hos de fleste banker finnes det heller ingen begrensninger for hvor mange ganger du kan refinansiere gjeld. Du kan med andre ord søke om et nytt refinansieringslån/omstartslån, selv om du kanskje fikk innfridd en slik lånesøknad for noen tiår siden.

Generelt sett er refinansiering noe som vil lønne seg uansett hvordan din økonomiske situasjon ser ut. Det vil si at uansett du alltid bør sjekke ut mulighetene dine for refinansiering uansett hvor nervepirrende det kan være.

Ta kontakt med flere banker for å sammenligne tilbud

Hensikten med å refinansiere er å få det bedre økonomisk sett. En annen faktor som kan spille en rolle her, er banken du velger å ta opp lån hos. Forskjellige banker opererer nemlig med lånebetingelser som kan variere i større eller mindre grad. Dette kan dreie seg om:

De fleste av dagens banker har en lånekalkulator på siden sin, som gjør det mulig og enkelt for potensielle låntakere å finne ut hvor stor sjanse det er for at de får innvilget lånesøknaden sin.

Tallene som lånekalkulatoren viser, er imidlertid kun et estimat. Det vil si at denne vurderingen er gjort av en datamaskin på et generelt grunnlag.

Laanekalkulator.no gir deg oversikt over total kostnad på lånet, renter og gebyr, effektiv rente, samt nedbetalingsplan. Vi kan vise for både annuitetslån og serielån.
Cookies på laanekalkulator.no